Ordenances fiscals

APROVACIÓ INICIAL ORDENANCES FISCALS 2018

El passat 30 d’octubre el Ple va aprovar inicialment l’expedient d’Ordenances Fiscals 2018. Queden disposades a informació pública durant 30 dies hàbils (fins el dia 19 de desembre) i penjades a la web, abans de la seva aprovació definitiva, si s’escau.