Edictes bop

Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9284 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'equipament de serveis i d'activitats socio-culturals i recreatives de Garriguella
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 9195 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació provisional de diverses ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2018
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 9014 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil
Exercici: 2017 Bop: 186-0 Edicte: 7973 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial del projecte executiu per a l'execució de la franja de protecció perimetral de prevenció d'incendis
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7902 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 146-0 Edicte: 6589 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA i PEDRET i MARZÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 143-0 Edicte: 6368 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5931 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de divisió poligonal
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5485 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit núm. 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5483 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de la llar d'infants