Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4201 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament en relació a la classificació de l'àmbit d'una part de la finca de Can Trobat
Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4200 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial del modificat del Projecte bàsic i executiu d'equipament de serveis i d'activitats socioculturals i recreatives de Garriguella
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3295 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'instrucció d'un expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica d'uns fons de la biblioteca municipal de Garriguella
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 3031 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 3030 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1394 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 175 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 154 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10772 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2018
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10234 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal