UN SERVEI DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA PER ALS CIUTADANS DE FORMA RÀPIDA, SENZILLA I AMB UN COST REDUÏT.

Els tràmits electrònics estalvien temps i diners.

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’internet, les Administracions públiques han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica i la millora dels serveis públics.

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions, en general.

Per tant, l’Administració electrònica, permet a la ciutadania un accés més eficaç, ràpid, eficient i còmode als serveis que ofereix l’Administració.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les persones físiques no estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics i podran escollir en tot moment si es comuniquen amb l’Administració per a l’exercici dels seus drets i obligacions per aquest mitjà.

L’ajuntament de Garriguella, està al dia amb tot el que té a veure amb l’Administració electrònica i des de la pàgina web de l’ajuntament (http://www.garriguella.cat/) es pot accedir a tots els tràmits electrònicament a través de la seu electrònica.

Per fer servir aquest servei només us heu de donar d’alta a l’idCAT Mòbil.  L’idCAT Mòbil és un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu.

Totes aquelles persones que els interessi aquest servei i no se’n surtin, no dubteu en venir a l’ajuntament, on us explicarem com es fa i com funciona. També aprofitem per recordar que hi ha un ordinador disponible al públic per dur a terme els tràmits necessaris.

 

Deixem aquests links on hi tota la informació detallada del funcionament del servei i un vídeo amb un tutorial:

 

https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEQvMduU_vg

 ADM ELCT