Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament

Sessió Ordinària de Ple pel dimarts 16 de novembres

Es continua en format presencial a la Sala de Plens del Consistori, aquest cop, per unanimitat i havent-ho parlat prèviament entre els regidors, serà un dimarts a les 20:00h. 

En la sessió en qüestió s’hi proposaran els següents punts:

1.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS DE 12 DE JULIOL, 20 DE SETEMBRE I 2 DE NOVEMBRE

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DEL16 DE SETEMBRE AL 12 DE NOVEMBRE

3.- DONAR COMPTE DECRET D’AMPLIACIÓ DE JORNADA LABORAL DEL SR. JORDI PAGÈS

4.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.2021

6.- PROPOSTA D’ACORD PER A CEDIR L’ÚS DEL BRAÇ DESBROSSADOR A L’ASSOCIACIÓ COLLA ELS BARRUTS

7.- PUNTS URGENTS

8.- PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia AQUÍ

 

I recordeu que la sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!