SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A GARRIGUELLA

LA SRA.LLÚCIA ENS EXPLICA LA SEVA EXPERIÈNCIA


Des de fa anys la Diputació de Girona, mitjançant DIPSALUT ha desplegat un servei de teleassistència per a persones grans i/o persones amb malalties cròniques. Aquest servei, amb una àmplia incidència i repercussió en la nostra societat, gràcies al seu bon desenvolupament i utilitat, està creixent mica en mica.
Enguany al nostre poble ha crescut arribant als 21 usuaris, el màxim des que s’inicià aquest servei el 2006. Aquest servei proporciona més seguretat i qualitat de vida a la gent gran, des de casa seva, amb una major autonomia funcional i tranquil·litat.

Els usuaris de Garriguella tenen un perfil majoritàriament femení: format en un 76,2% per dones i un 23,8% per homes.

Aquest servei funciona mitjançant diferents dispositius de seguretat que permeten detectar situacions de risc o emergència, amb tecnologia adaptada per a persones amb necessitats funcionals especials, com discapacitat auditiva, dificultats en la parla, psicomotricitat afectada, etc.
Així mateix, el Servei especial de teleassistència també atén telefònicament a les persones usuàries i els facilita una línia de contacte amb el Centre d’Atenció des d’on es mobilitzen els serveis públics o familiars en cas de necessitat. Segons el perfil i les necessitats de cada persona, es determina un nivell de seguiment amb diversa intensitat en les trucades de seguiment i l’activació d’agendes.
Una de les nostres veïnes que disposa d’aquest servei és la Sra. Llúcia Batlle, és veïna de Garriguella de Baix i usuària des de fa uns 4 anys, del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Girona.
La Sra. Llúcia Batlle ens explica com funciona el dispositiu, i n’està molt agraïda amb el servei obtingut. De fet, en alguna ocasió ha utilitzat el dispositiu, i seguidament aquest s’ha posat en contacte amb el Servei de Teleassistència i l’han vingut a ajudar.

Amb tot això, gràcies al bon funcionament d’aquest servei, mentre duri la situació d’emergència COVID-19 s’ha activat una nova línia d’atenció 900, de manera excepcional. Es tracta d’un servei totalment gratuït, tant per als usuaris com per als ajuntaments, i funcionarà mentre la situació d’excepcionalitat ho requereixi.

Es dirigeix, principalment, a persones d’edat avançada i amb malalties cròniques. Doncs s’està prioritzant l’atenció a aquestes persones, donat que tenen un major risc de presentar complicacions greus en cas d’infecció pel COVID-19.

Per poder donar-se d’alta, cal dirigir-se als serveis socials municipals, que faran arribar a Dipsalut les dades de les persones que volen disposar d’aquest servei. Per tant, seran els serveis socials municipals els que derivaran a les persones i, en cap cas, serà un telèfon obert al conjunt de la població.

Està actiu permanentment, les 24 hores i els 365 dies de l’any.
teleassistencia@dipsalut.cat
http://www.dipsalut.cat/index.php?url=area&a=39&sub=25&prog=233
Telèfon 972414720 – Acció Social – Àrea de Govern – Dipsalut.