Reobertura parcial de les instal·lacions municipals de Garriguella

Garriguella va retornant a la normalitat de mica en mica

L’Ajuntament de Garriguella, mitjançant Decret d’Alcaldia aprovà el Pla de reincorporació presencial de personal de l’Ajuntament de Garriguella i mesures i línies d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals davant la COVID-19, en el qual s’estableix el procediment d’obertura al públic de les instal·lacions municipals i les mesures de protecció i prevenció del Coronavirus, quedant de la següent manera:

Oficines de l’Ajuntament:

 • Reobre l’1 de juny de 2020 amb cita prèvia.
 • Només es podrà accedir a l’oficina d’atenció ciutadana un màxim de dues persones. Per tant, caldrà sol·licitar cita prèvia. Com?
  • Trucant al 972 53 00 93 
  • Enviant un mail a info@garriguella.cat
  • Enviant un WhatsApp al 676 64 35 73
 • L’atenció el públic serà de dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9:00h a 14:00h.
 • En el cas del Tècnic-Arquitecte, serà només el divendres al matí, de 10:00h a 14:00h.
 • El públic no podrà accedir ni manipular l’ordinador destinat a exercicis telemàtics.
 • El lavabo restarà tancat al públic.
 • Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a ús del públic i senyalització de separació de 2 metres.

Biblioteca:

 • Reobre el 2 de juny de 2020.
 • L’horari d’atenció al públic durant les diferents fases fins a arribar a la normalitat serà el següent:
  • Dimarts i dijous de 09:00 a 13:00h
  • Dimecres i divendres de  16:00 a 20:00h
 • Per contactar amb la bilioteca:
  • Trucant al 972 53 08 87
  • Enviant un WhatsApp al 690 01 32 66
  • Enviant un mail a biblioteca@garriguella.cat
 • Només podrà accedir una sola persona o l’adult amb els seus nens.
 • El públic no podrà manipular ni accedir al fons de la biblioteca.
 • La porta estarà sempre oberta i es col·locarà el taulell d’atenció al públic al costat de la porta.
 • El retorn de material es farà a la bústia de retorn.
 • S’evitarà al màxim la manipulació dels llibres retornats abans no hagin passat la quarantena.
 • Tots els documents que es retornin per part dels usuaris  es deixaran en quarantena separats de la resta de la col·lecció 14 dies.
 • Queden de moment suspeses totes les activitats culturals, formació, préstec interbibliotecari,  ús dels ordinadors d’accés públic,  impressions, i la lectura i consulta a la Sala.
 • L’usuari a i la persona de la biblioteca hauran de portar mascareta en la relació.
 • Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a ús del públic i senyalització.

Llar d’Infants:

 • Reobre l’1 de juny de 2020.
 • L’horari d’obertura serà de 8:45h a 13:00h.
 • Tant les educadores com els usuaris de la Llar d’Infants hauran de seguir el protocol d’ús, neteja i desinfecció aprovat per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i per la direcció del centre.

Escoles:

 • Reobre a partir de l’1 de juny de 2020.
 • L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.
 • Aquest queda subjecte a les possibles modificacions que vinguin determinades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sala Sabater Furtià i Sala Polivalent Ramon Pere de Noves:

 • Continua restringit l’ús de les dues sales municipals.
 • Les associacions o particulars que vulguin accedir-hi, ho hauran de demanar prèviament a l’Ajuntament via sol·licitud telemàtica o presencial.
 • L’usuari haurà d’informar  a l’Ajuntament de Garriguella la tipologia d’actuacions, número de participants, espai concret i dia i hora de l’activitat, per tal de després els serveis netejar i desinfectar l’espai emprat.
 • Serà obligatori seguir en tot moment,  les indicacions de seguretat i prevenció del Departament de Salut.  En tot moment, s’haurà de respectar l’aforament que marquin les fases i recomanacions establertes pel Govern Espanyol.

Parcs i jardins:

 • La reobertura dels parcs i jardins municipals estarà condicionada a les fases i recomanacions establertes pel Govern Espanyol.

Es va retornant a la normalitat, però cal recordar la importància de cuidar-se, sempre seguint les mesures de protecció i distanciament per evitar més contagis.

 

COMUNICAT OFICIAL