Que és el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)?

L’any passat Garriguella va adherir-se al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), essent dels primers municipis de la província en redactar el PAESC.

El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia és la corrent principal del moviment Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

El municipi se sent molt compromès amb aquest nou projecte tan ambiciós per tal de reduir les emissions dels gasos i el consum energètic.

Les accions principals d’aquest Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, se centraran a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enlluernament públic… entre altres accions. Tot hi que el paper més important està en les mans dels ciutadans.

La redacció del pla es va inicial el mes de febrer i està prevista la seva finalització aquest mes de novembre, per aquest motiu us convoquem a tots i totes el proper dia 28 de novembre a les 5 de la tarda, a la Sala Sindicat, per tal de poder fer la presentació del PAESC.

 

 thumbnail_XERRADA PAESC