Ple Ordinari de 21 de març

Sessió Ordinària de Ple pel 21 de març

Es continua en format presencial a la Sala de Plens del Consistori, serà dilluns 21 de març a les 19:00h.

 

Amb el següent Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE 16 DE NOVEMBRE DE 2021, 17 DE GENER I 14 DE FEBRER DE 2022

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DEL 8 DE GENER AL 17 DE MARÇ DE 2022

3.- DACIÓ DE COMPTE ACORD APROVACIÓ PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI 2022

4.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DEL SR SERGI REXACH COM A TREBALLADOR EVENTUAL

5.- PROPOSTA APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

6.- PROPOSTA APROVACIÓ DELS CONVENIS DE DELEGACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

7.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA I L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA

8.- PROPOSTA ACORDS INCREMENT DE COMPLEMENT ESPECÍFIC DELS LLOCS DE TREBALL DE NETEJADORA I PEÓ

9.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE L’ALT EMPORDÀ

10.- PROPOSTA D’ALTERACIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFIC DE LA BIBLIOTECA BONAVENTURA CARLES ARIBAU DE GARRIGUELLA

11.- PUNTS URGENTS

12.- PRECS I PREGUNTES

 

Decret d’Ordre del Dia AQUÍ

I recordeu que la sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!