Promocions variables

8 octubre 2018
L’Ajuntament de Garriguella ha convocat licitació pública de la contractació de les obres del projecte “Equipament de Serveis i activ
3 octubre 2018
Sabeu què és el GLIFOSAT? És l’herbicida més utilitzat en tot el món i que actualment ha estat classificat com a “possible can
24 setembre 2018
Aquestes obres s'han dut a terme gràcies al conveni en col·laboració de la Diputació de Girona que hi ha posat la mà d'obra. Així mate
19 setembre 2018
Transcorregut el termini d'exposició pública de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm.7 reguladora de le
5 octubre 2018
ESCOMBRADA CARRERS CARTELL
La propera setmana s'inicia, seguint el consell del Tècnic de l'Ajuntament, l'ESCOMBRADA i RETIRADA de l'àrid sobrant dels carrers asfalta
28 setembre 2018
Si encara no us heu assabentat, s'ha creat una nova zona de pàrquing a baix de Garriguella. Ha tingut una molt bona acollida per pa
19 setembre 2018
PLAÇA D'ADMINISTRATIU, SUPORT A LES ÀREES JURÍDICA, ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA - Programa Garantia Juvenil Enfocat a joves amb cicle
10 setembre 2018
1
Aquí disposeu de tota la informació actualitzada! Per qualsevol pregunta o aclariment, no dubteu a trucar a l'Ajuntament.