Nou concurs oposició per a dues places d’educadores de la llar d’infants

En data 6 de setembre s’aprovà la convocatòria i bases d’un nou procés selectiu

Donades les dues vacants de tècniques d’educació de la llar d’infants Arrels de Garriguella, s’ha convocat un nou procés selectiu per a cobrir les anteriors places mitjançant concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Edicte de la convocatòria i bases de processos selectius: BASES –  LLAR D’INFANTS

Model instància per a participar: AQUÍ

 

IMPORTANT:

Es demana que la documentació s’aporti en format PDF (NO FOTOS, NO WORDS, ETC.)