NOU CALENDARI FISCAL DE GARRIGUELLA

A causa del COVID-19 el calendari fiscal s’ha vist modificat

Per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 el XALOC ha aplicat les següents mesures:

  1. Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.
  2. Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19).
  3. Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Amb tot això, el calendari fiscal de Garriguella, ha quedat modificat de la següent manera:

february

 

Així doncs, les diferències del calendari fiscal inicial amb l’actualitzat són:

IBI (Tan en el rústic com l’urbà): el pagament voluntari s’inicia 15 dies després de la data inicialment estipulada, i s’amplia un mes i mig més.

IVTM: S’inicià el 15 de març, i contemplen dues modalitats:

  1. Per a usuaris de CaixaBank s’amplia fins al 29 de juny.
  2. Per a usuaris d’altres bancs es manté igual, fins al 15 de maig. Hi ha la possibilitat d’ampliar el període sol·licitant-ho via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat).

TAXVIV: Inicien el pagament voluntari un mes més tard, i el finalitzen també un mes més tard.

IAE: de moment es manté igual

TAXCEM: de moment es manté igual

 

Per a més informació, a l’enllaç següent hi trobareu les dates en què es pagaran les quotes domiciliades: CALENDARI ORIGINAL AMB DATES DE DOMICILIACIÓ INCLOSES

 

L’Ajuntament anirà informant de possibles noves alteracions en el calendari fiscal.