Modificacions de les ordenances fiscals per al 2019

Per aquest 2019 s’han modificat alguns punts de les ordenances fiscals vigents del municipi. Per tal de simplificar-les s’han esquematitzat d’acord els impostos o taxes a què es refereixen.

 

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

 • Fraccionament del pagament de l’IBI

La possibilitat del fraccionament del pagament de l’Impost de Béns Immobles amb una quota tributària d’import igual o superior a 90€.

Per a demanar-ho hi ha temps fins al 31 de desembre de 2018, i cal dirigir-se a les Oficines de XALOC, o bé a l’Ajuntament de Garriguella. Per a més informació sobre bonificacions clica aquí.

 • Reducció de l’IBI rústic

El tipus de gravamen baixa del 0,69% al 0,59%.

 

En relació a la Taxa per Recollida i Eliminació d’Escombraries, cal tenir en compte que:

 • S’inclouen les farmàcies i els tallers al primer bloc de la Taxa de Recollida i Eliminació d’Escombraries, arribant a disminuir uns 75€ menys (aprox.).

D’aquesta manera, la quantitat a pagar segons establiments queda de la següent manera:

 1. Perruqueries, despatxos professionals, oficines bancàries, tallers, farmàcies i altres locals industrials o mercantils → 154,9€/any
 2. Botigues, lloguer d’habitacions i similars →  340€/any
 3. Supermercats, bars i restaurants → 421€/any
 4. Hotels, cases de turisme rural → 421€/any
 • Possibilitat de liquidar la Taxa de Recollida i Eliminació d’Escombraries anualment o bé trimestralment

 

I per acabar, a la Tarifa del Servei de Llar d’Infants Arrels i Casalet d’Estiu Arrels:

 • Es distingeixen 3 possibilitats de matriculació amb els següents preus:
 1. Per tot el curs (de setembre a juliol) → 120€
 2. Mig curs (de març a juliol) → 60€
 3. Només mes de juliol → 15€

D’aquesta manera, només s’hi preveu la possibilitat – si s’escau – d’organitzar un mes de Casalet d’Estiu a la Llar d’Infants Arrels, al mes d’agost.

 

Edicte disponible aquí: Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici fiscal 2019.