Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la Borsa de Treball d’educadors/es de llar d’infants

Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació en data 27 de juliol de 2020 ha dictat la Resolució relativa al llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la Borsa de Treball d’educadors/es per a la Llar d’Infants Arrels de Garriguella.

Podeu trobar l’edicte del llistat clicant Anunci llistat PROVISIONAL Borsa Llar d’Infants.

Recordeu, totes aquelles persones que vulguin esmenar les seves sol·licituds, aportar mèrits o d’altra documentació que es cregui convenient, tenen un termini de 10 dies (fins al 10 d’agost).