Llista definitiva d’admesos i exclosos de la Borsa de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

Aquest Ajuntament, havent transcorregut el termini per a respondre als requeriments i aportar documentació per part dels admesos i exclosos, corresponents al llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca, ha publicat el següent Edicte d’admesos i exclosos defintiu, nomenament del tribunal i data de les proves selectives – disponible AQUÍ.

Important tenir present que la data de les proves seran l’11 d’agost de 2020 a la Sala Polivalent Pere de Noves de Garriguella:

  • Proves de Català: a les 8:30h
  • Proves Borsa: a les 11:00h

 

Nou edicte relatiu a la modificació de la designació dels membres i d’horari de constitució del tribunal qualificador de la convocatòria relativa a la Borsa de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteca

 

NOU!!! EDICTE de la relació d’aprovats de la Convocatòria de creació de la Borsa de Treball de tècnics auxiliars de biblioteca