L’Ajuntament de Garriguella obre la licitació d’un contracte pel servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos

Es convoca la licitació pública per a l’adjudicació del servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos del poble.

L’objecte del futur contracte es divideix en dos lots:

  • Lot 1: Prestació de dels serveis de recollida de la fracció resta en contenidors.
  • Lot 2: Recollida de voluminosos.

La contractació, en règim de prestació de serveis, es basarà d’acord amb les prescripcions tècniques que s’estipulen en els plecs de condicions que podeu trobar al mateix Perfil del Contractant (a l’apartat de Seu electrònica d’aquesta web), o bé  clicant AQUÍ.

El projecte té un pressupost dividit en els dos lots anteriors de:

  • Lot 1: 30.992,62€ (IVA inclòs)
  • Lot 2: 3.684,15€ (IVA inclòs)

La presentació de propostes econòmiques s’haurà de realitzar mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de Catalunya, fins el dia 5 abril a les  14:00.

Us recordem que les bases de la convocatòria es poden consultar a www.garriguella.cat al Perfil del contractant de l’entitat o bé des d’AQUÍ directament.