L’Ajuntament de Garriguella obra convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars a Biblioteca

Oberta la convocatòria per a entrar a la borsa de treball de tècnics/ques auxiliars a Biblioteca

Per Resolució d’Alcaldia núm. 120/2020 de data 11 de maig de 2020, es varen aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les possibles vacants en el lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca.

La cobertura seria d’una plaça, mitjançant concurs – oposició, en règim de contractació temporal i de categoria professional C1, a la Biblioteca Municipal de Garriguella. La jornada de treball serà de 23 hores setmanals, fixant com a dia de descans el diumenge i dilluns. L’horari de seria de tardes (de dimarts a divendres) i de matins (dissabte) amb possibles modificacions, segons activitats organitzades i/o d’altres circumstàncies.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, degut a la situació de la COVID-19, els terminis establerts en aquest Edicte i en les presents bases resten suspesos en aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mentre perduri la declaració de l’estat d’alarma. ****ACTUALITZACIÓ: a causa de l’aixecament de la suspensió de terminis administratius, el qual deroga la disposició adicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de marça partir de l’1 de juny de 2020, el termini comença a contar. Per tant, l’últim dia per a presentar sol·licituds és el 29 de juny de 2020.

 

Aquí podeu trobar l’Anunci d’aprovació de la convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca.

I aquí lEdicte de rectificació (degut a una errada en les hores a treballar setmanalment).

 

Si vols participar-hi recorda tramitar tota la documentació correcte i omplir la Declaració Responsable, disponible AQUÍ.