L’Ajuntament de Garriguella instal·la plaques fotovoltaiques gràcies al suport de la Diputació de Girona

Garriguella estrena plaques fotovoltaiques i noves lluminàries led

Mitjançant la subvenció del Pla a l’Acció, de la Diputació de Girona, Garriguella ha adquirit noves lluminàries led i instal·la les primeres plaques solars municipals.

 

Plaques fotovoltaiques:

L’actuació consisteix en la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum compartit entre l’escola Joaquim Gifre i altres dependències de propietat municipal. Aquesta instal·lació està dins de la modalitat d’autoconsum amb excedents acollits a compensació, és a dir, en cas que sobri energia es pujaria a la xarxa elèctrica.

Concretament consta de 28 plaques solars fotovoltaiques de 455 Wp amb una quota de consum aprox. del 38% que previsiblement representaran un estalvi de 7.083 kWh i 1.417€/any (tenint en compte que el preu del kWh a 0,20 €), a més de reduir un total de 1,70 tones de CO2 a l’atmosfera.

  

*Import subvencionat per part de la Diputació de Girona: 11.250€.

 

Làmpades Led i Rellotge astronòmic:

Amb la mateixa subvenció també s’han adquirit diferents models de làmpades led, més eficients lumínicament i de baix consum (3 vegades menys que una bombeta de baix consum convencional i 10 vegades menys que una bombeta incandescent).

Juntament s’han comprat quatre rellotges astronòmics que controlen les ordres d’encesa i apagada de l’enllumenat, els quals representen un estalvi aproximat del 5% sobre del consum de cadascun dels 4 comptadors d’enllumenat públic.

Amb la implantació d’aquestes dues últimes accions el municipi de Garriguella estalvia 22.024 kWh i redueix un total de 5,30 tones de CO2 a l’atmosfera.

 

Algunes d’aquestes làmpades són les que es van estrenar durant la Festa Major del mes d’agost passat, al Cementiri Vell:

 

*Import subvencionat per part de la Diputació de Girona: 11.250€.

 

Aquestes inversions han sigut possibles gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Girona mitjançant la Subvenció del Pla a l’Acció amb la qual s’han executat d’altres actuacions també explicades en la notícia: Garriguella continua apostant per l’eficiència energètica i la sostenibilitat.