L’Ajuntament de Garriguella demana netejar les parcel·les

Mitjançant ban s’insta a tots els propietaris/es a mantenir les parcel·les netes

Degut a les últimes pluges i l’actual proliferació d’abundants matolls i herbes, les quals suposen un alt risc d’insalubritat i d’incendi forestal, juntament amb la necessitat d’extremar les mesures de seguretat per a prevenir-ho, aquest dijous s’ha aprovat el següent ban d’Alcaldia en el qual s’insta als propietaris/es a deixar les parcel·les netes abans del 31 de maig.

Es recorda la prohibició de cremar matolls, i la importància en l’adequació de les eines emprades. Així mateix, en cas d’incompliment, i d’acord amb el que preveu la legislació vigent, l’Ajuntament procedirà a la neteja i desbrossament de les finques, amb l’avinentesa que la despesa ocasionada serà a càrrec dels propietaris (50€/hora d’acord amb l’article 4 epígraf 6 de l’Ordenança Núm. 7: Reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos), sense perjudici de la sanció que correspongui aplicar.

Es demana col·laboració, la salubritat i prevenció d’incendis és cabdal.

0001 (8)