L’AJUNTAMENT APROVA INICIALMENT EL PAESC DE GARRIGUELLA

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella aprova per unanimitat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L’Ajuntament de Garriguella està compromès amb el futur del nostre medi ambient i la sostenibilitat, és per això que ja el 2018 s’adherí al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia (iniciativa de la Comissió Europea) amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, tot mitjançant polítiques d’energia sostenible. Aquestes polítiques previstes s’han preparat i estudiat, en l’àmbit del municipi de Garriguella – per part de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima del Consell de l’Alt Empordà – i s’han plasmat en l’anomenat Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Garriguella, el qual ja es va presentar públicament en una xerrada a la Sala Sindicat el passat 28 de novembre de 2019.

Així doncs, un cop redactat definitivament el Pla en qüestió, en data 3 de febrer de 2020 el Ple ha aprovat inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del municipi. Per tal que totes les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions o suggeriments que considerin oportunes s’obra un termini de 30 dies hàbils d’exposició pública. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord quedarà elevat automàticament a definitiu, sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

En el PAESC adjunt podeu trobar-hi les principals mesures i polítiques que cal establir, per part de Garriguella, per tal de reduir les emissions dels gasos i el consum energètic, com són per exemple, les ja previstes relatives a l’enllumenat públic o l’eficiència energètica dels edificis públics.

Edicte disponible AQUÍ (Anunci d’aprovació inicial del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Garriguella).

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Garriguella disponible aquí.

jornada-pacto-alcaldes-clima-energia-galicia-logo