La Llar d’Infants Arrels de Garriguella obrirà l’11 de gener de 2021

Després de la publicació del Decret Llei 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021, on es manifesta la obligatorietat de totes les Llars d’infants,  ja siguin de caràcter públic, municipal (com és el nostre cas) o privats, de reprendre l’activitat lectiva presencial el dilluns dia 11 de gener, quedant prohibida la reobertura dels centres abans d’aquesta data, aquest Ajuntament ha dictat el següent Decret d’Alcaldia mitjançant el qual s’aprova reprendre les classes de la Llar d’Infants Arrels el proper l’11 de gener de 2021.

Per tant, l’escola bressol Arrels no podrà obrir tal i com marca el calendari escolar establert inicialment (el dia 7 de gener), sinó que ho farà el dilluns 11 de gener de 2021 d’acord amb les mesures previstes per la Generalitat de Catalunya.