La família de Ramon Boixadós dóna 600 llibres de la seva col·lecció particular a la Biblioteca de Garriguella

La família de l’enginyer figuerenc i gestor públic de reconegut prestigi, Ramon Boixadós ha donat 600 llibres d’art, història i literatura a la Biblioteca de Garriguella. La voluntat del qui va ser molts anys President de la Fundació Gala Dalí (Figueres, 1927-2017) s’ha fet efectiva aquesta setmana, en un acte íntim, a la biblioteca del municipi.

RAMON BOIXADÓS: PASSIÓ PELS LLIBRES, L’ART I L’EMPORDÀ

Des de ben jove, quan estudiava enginyeria industrial, el figuerenc Ramon Boixadós i Malé es va sentir atret pels llibres. No és rar que, amb el pas dels anys, anés consolidant una biblioteca particular, copiosa i de temes molt diversos.

Boixadós, com és sabut, va ser una personalitat decisiva en la projecció internacional de Catalunya: ja fos com a responsable dels Jocs Olímpics del 92 o com a president de la Fundació Gala Salvador-Dalí, va treballar sense descans per donar a conèixer Barcelona, Figueres i l’Empordà arreu del món. Una tasca que també queda ben reflectida en els llibres que conservava.

Convençut de la importància de la xarxa pública de biblioteques de Catalunya, Boixadós ha volgut fer-hi donació de 600 llibres de la seva col·lecció. Amb la voluntat explícita que qualsevol lector en pugui gaudir, consultar-los i fer-los servir.

La Biblioteca i l’Ajuntament de Garriguella se senten honorats d’acollir aquest llegat tan valuós, i garanteixen que aquests llibres, un cop classificats i catalogats, passaran a ser d’accés públic.

El llegat bibliogràfic de Ramon Boixadós es pot agrupar en quatre grups temàtics:

A) La Barcelona Olímpica. Volums dedicats al fet olímpic i a la transformació de la capital catalana vinculada als Jocs del 92. Aquest apartat inclou un document excepcional: una còpia del dossier de la candidatura olímpica de la ciutat de Barcelona; un dossier que va ser decisiu perquè el Comitè Olímpic Internacional l’escollís per organitzar els Jocs.

2) Art internacional. Llibres, monografies i catàlegs dedicats a la pintura, l’escultura i l’arquitectura, de països, èpoques i tendències molt variades. El conjunt permet obtenir una visió global i panoràmica del patrimoni artístic antic i modern.

3) Salvador Dalí. Inclou l’obra literària completa de l’artista, a més d’un conjunt important d’estudis sobre Dalí, el surrealisme i catàlegs d’exposicions de l’obra daliniana.

4) L’Empordà. Ramon Boixadós es va sentir orgullós de ser empordanès i, a tota hora, va exercir d’ambaixador cordial de la nostra terra. A la seva biblioteca, conservava un fons important de títols relacionats amb els personatges, la història, la gastronomia, l’art i la sociologia del nostre petit país.

“La Biblioteca i l’Ajuntament de Garriguella volen reiterar les gràcies als familiars de Ramon Boixadós, per la confiança que han manifestat en nosaltres i per totes les facilitats que ens han ofert. No els defraudarem”, ha volgut precisar l’Alcaldessa, Isabel Teixidor.

“Tot i la modèstia del nostre equipament, els garantim que aquest llegat, a part de complementar, enriquir i prestigiar el nostre fons, ens ajudarà a fomentar i divulgar l’art, la cultura i la nostra història, amb la mateixa passió amb què ho va fer el seu donador. Procurarem ser uns hereus dignes d’aquests documents i, al mateix temps, no ens cansarem de reivindicar la generositat demostrada per Ramon Boixadós cap al país on va néixer”, ha conclòs.

Ramon Boixadós al despatx de casa seva. (Foto: Carmen Boixadós)

Isabel Teixidor, alcaldessa de Garriguella; Carmen Ruíz, esposa de Ramon Boixadós i el seu fill Àngel Boixadós firmen el conveni de donació

Una part del dossier de la candidatura olímpica enviat per la ciutat de Barcelona al COI.

Una part del dossier de la candidatura olímpica enviat per la ciutat de Barcelona al COI.