La Diputació de Girona col·labora amb les despeses de transformació digital, enllumenat i arranjament de camins municipals

Un any més la Diputació de Girona col·labora mitjançant la Subvenció del Fons de Cooperació

La subvenció concretament aporta els següents imports:

1. 42.640,25€ en concepte de cooperació econòmica

2. 7.524,75€ en concepte de despeses culturals

3. 904,60€ en concepte a noves tecnologies

4. 1.600€ en concepte de camins

Bona part de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona serveix per sufragar les despeses derivades del manteniment i la conservació de l’enllumenat públic, i aquest any, també s’hi ha comptat la reparació del mur i del lavabo de l’escola Joaquim Gifre.

Així mateix, també es col·labora en la transformació digital del Consistori, sufragant part del programari municipal, molt important per a actuar i desenvolupar amb seguretat i garanties tots els reptes que suggereix l’adaptació a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest sentit, i gràcies a la subvenció de 904,60€ provinent del Fons l’Ajuntament renovarà diferents eines informàtiques essencials per aquesta nova realitat e-administrativa.

Pel que fa a la línia cultural, els diners estan destinats per actes culturals, contes de a la biblioteca, concerts, actes a l’exterior, però sempre tenint en compte que ens trobem molt condicionats per la situació del COVID 19.

I per acabar, en el marc de les actuacions en concepte de camins, per tal de millorar l’arranjament de certs camins municipals, la Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament l’import 1.600€.

 

Adjuntem algunes fotografies: