La Diputació de Girona col·labora amb el nou enllumenat del camp de futbol de Garriguella

Nou enllumenat al Camp de futbol de Garriguella

Durant el transcurs d’aquesta setmana començaran les obres del nou enllumenat LED al Camp de Futbol de Garriguella. Aquest projecte es basa amb el desmuntatge de les antigues lluminàries i el muntatge dels 12 nous projectors LED, juntament amb l’actualització del quadre elèctric. Per a dur a terme tot això als propers dies s’hi obrirà una rasa per enterrar la lineal elèctrica, per això es demana precaució i atenció.

Part d’aquesta inversió es troba cofinançada per la Diputació de Girona mitjançant la subvenció pel foment de l’activitat física i l’esport Subprograma A2. Concretament han concedit a Garriguella 9.827,59€, tenint un cost final (previst) de 26.702,74€.

Amb la mateixa subvenció, però amb el Subprograma A1, la Diputació de Girona també ha col·laborat a sufragar part de les despeses generades en concepte d’aigua i llum dels equipaments esportius municipals, més despeses del dia a dia, en aquest cas, aportant 2.118,28€, dels quasi 6.500€ aprox. anuals que suposen.