ES CONVOCA LICITACIÓ PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE L’EQUIPAMENT DE SERVEIS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I RECREATIVES

L’Ajuntament de Garriguella ha convocat licitació pública de la contractació de les obres del projecte “Equipament de Serveis i activitats socioculturals i recreatives” del municipi, amb un pressupost de 393.223,67€ (IVA inclòs) i un termini d’execució màxim de 6 mesos. 

La presentació de propostes econòmiques s’haurà de realitzar mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de Catalunya, fins el dia 2 de novembre de 2018 a les 14:00. 

Les bases de la convocatòria es poden consultar a www.garriguella.cat al perfil del contractant de l’entitat.