Data d’exhumacions i inhumacions dels nínxols afectats per l’enderroc del Bloc Nord del Cementiri Municipal

Aquesta setmana s’iniciarà el procediment d’exhumacions i inhumacions de les restes situades als nínxols afectats per l’enderroc

 

En relació amb el procediment d’enderroc d’una part del Bloc Nord del Cementiri, del qual s’ha anat informant en anteriors notícies, així com comunicacions via Xarxes Socials i Canal Ajuntament, a més de notificacions individuals a les persones i familiars interessades, informar per a coneixement general que les exhumacions i inhumacions dels nínxols que han sol·licitat un destí diferent de l’ossari municipal, prèvia conformitat dels interessats i/o familiars (degudament acreditats), es duran a terme durant les tardes del dijous 3 de juny i divendres 4 de juny, i possiblement la tarda del dilluns 7 de juny (segons cita prèvia dels interessats).

Recordem que els interessats o familiars que no hagin indicat on dipositar les restes dels nínxols afectats, aquestes restaran a l’ossari municipal.

Per acabar, puntualitzar que l’empresa encarregada de moure les restes i/o cossos és una Funerària amb un llarg recorregut, acostumada a tractar aquestes delicades situacions.

Adjunt trobareu l‘Edicte d’exposició pública del Decret de ruïna relatiu al present procediment.

 

Així mateix, informar que durant la setmana passada també s’iniciaren les obres de reforma de millora i enderroc del Bloc Nord del cementiri, possible gràcies a l’aportació econòmica de la Diputació de Girona, mitjançant la Convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, per un valor concret de 34.077,25€.

Aquí podreu trobar la Memòria Valorada de la reforma en qüestió: AQUÍ