Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament pel dilluns 9 de novembre

Convocatòria de Sessió Plenària Telemàtica

 

Pel proper dilluns 9 de novembre es convoca Sessió Ordinària de Ple a les 20:30h de l’Ajuntament de Garriguella. Per primera vegada serà de forma telemàtica, degut a la situació de la COVID-19.

L’ordre del dia previst consta de 18 punts i és el següent:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE SETEMBRE
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DEL 17 DE SETEMBRE AL 5 DE NOVEMBRE DE 2020
3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 268/2020 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA SÓNIA RENART PER A SUBSTITUCIÓ
4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ APROVACIO DE LA MOD.PRESSUPOST PER GC 1.2020. CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE SERVEIS
5.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ ALCALDIA DE GC 2.2020 PER ACTUACIONS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLÒRIA
6.- ACORD APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL 14 REGULADORA PREU MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS PROTECCIÓ INCENDIS
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2021
8.- ACORD APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SC 3./2020 CORRESPONENT ALS HONORARIS DE L’ ENGINYER MUNICIPAL
9.- ACORD D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 4.2020 PER A DESPESES D’ INVERSIÓ DE L’ EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPAL.
10.- ACORD APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ENTRE APLICACIONS DEL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL.
11.- ACORD MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CE 3.2020 TREBALLS ALTRES EMPRESES EN GESTIÓ DE DOCUMENTS I ARXIU
12.- ACORD MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CE 4.2020 REDACCIÓ DUPROCIM
13.- ACORD D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CE 5.2020 PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ EMPRESA ANNCON  LLEURE I OCI PER A SUBSTITUCIONS DE PERSONAL DE LA LLAR D’ INFANTS
14.- MOCIÓDE SUPORT A L’EXREGIDOR JORDI PESARRODONA I A TOTS ELS REPRESALIATS
15.- ACORD APROVACIÓ INICIAL DUPROCIM
16.- ACORD APROVACIÓ NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020 – 2023
17.- PUNTS URGENTS
18.- PRECS I PREGUNTES

 

Al tractar-se de la primera sessió telemàtica, els regidors/es properament rebran informació sobre el programari utilitzat.

 

Adjunt trobareu el Decret d’Alcaldia convocant la Sessió, juntament amb l’ordre del dia: AQUÍ