Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament pel dilluns 20 de juliol de 2020

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària

Pel proper dilluns 20 de juliol es convoca la Sessió Ordinària de Ple a les 19:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Garriguella.

L’ordre del dia previst és el següent:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE PLE DE 3 DE FEBRER I D’1 DE JUNY DE 2020

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE DATA 1 DE JUNY A 16 DE JULIOL DE 2020

3.- DONAR COMPTE DEL RETORN DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE BAIXA DE FUNCIONS DEL SR JAUME PARÉS

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’AMPLIACIÓ DE FUNCIONS A LA SRA IVET BORRELL

6.- DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER L’EXERCICI 2020

7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC D’INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMNISTRACIONS CATALANES

8.- PROPOSTA D’ACORD MC CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.2020 PER LA COMPRA DE MATERIAL SANITARI PER AL PERSONAL DE L’ AJUNTAMENT

9.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ MC TC 1.2020 DESPESES TEMPORAL GLÒRIA

10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS ENTRE DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS DIES FESTIUS LOCALS 2021

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESAFECCIÓ DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DEL JULIOL DE 2019 A JUNY DE 2020

13.- PUNTS URGENTS

14.- PRECS I PREGUNTES

 

Degut a la situació excepcional en què ens trobem, la Sessió en qüestió NO estarà oberta al públic per motius de seguretat i prevenció. Així mateix, tots els assistents, regidors/es, hauran de mantenir en tot moment les mesures de distanciament i seguretat.

Pot consultar el Decret d’Alcaldia fent clic aquí: Convocatòria de Ple pel 20 de juliol de 2020