Convocatòria de Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament pel dilluns 1 de juliol

Convocatòria de Sessió Plenària Extraordinària

Pel proper dilluns 1 de juliol es convoca la Sessió Extraordinària de Ple a les 20:30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Garriguella.

L’ordre del dia previst és el següent:

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva del dia 15 de juny de 2019

2.- Acord de determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal

3.- Acord de creació de la Junta de Govern Local

4.- Acord de determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes

5.- Acord per a la determinació dels càrrecs dels membres de la Corporació amb dedicació i fixació de les retribucions i indemnitzacions per assistències d’aquests membres

6.- Acord de designació del representant municipal a la mancomunitat intermunicipal d’aigües

7.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia relatives al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de delegació de competències de l’Alcaldia

RECORDI! La sessió és pública i oberta a tothom, per tant hi esteu tots convidats a assistir-hi!

Pot consultar el decret d’alcaldia fent clic AQUÍ: Convocatòria Sessió Extraordinària de ple d’1 de juliol de 2019

0001 (5)