CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI PEL DILLUNS 3 DE FEBRER DE 2020

Convocatòria de Sessió Ordinari de Ple l’Ajuntament

pel 3 de febrer

 

Pel proper dilluns 3 de febrer es convoca una Sessió Ordinària de Ple a les 20:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE 27 DE NOVEMBRE I 16 DE SETEMBRE DE 2019

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS APROVATS FINS A 29012019

3.-  APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A 2020

4.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’OBERTURA I MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ I DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES A GARRIGUELLA

6.- PUNTS URGENTS

7.- PRECS I PREGUNTES

RECORDEU! La sessió és pública i oberta a tothom, per tant hi esteu tots convidats a assistir-hi!

 

Pot consultar el decret d’alcaldia fent clic AQUÍ: Convocatòria Sessió Ordinària de Ple de 3 de febrer de 2020