Convocatòria de Ple Ordinari pel dilluns 17 de maig

Pel dilluns 17 de maig es convoca Sessió Ordinària de Ple a les 19:30h, se celebrarà de forma telemàtica, degut a la situació de la COVID-19. 

 

L’ordre del dia consta dels 7 següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE 15 D’ABRIL, 15 DE MARÇ, 20 DE GENER I 18 DE GENER DE 2021
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 13 DE GENER A 13 DE MAIG
3.- DONAR COMPTE AL PLE LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA MÍRIAM MARTIN EDUCADORA DE LA LLAR D’INFANTS
4.- DONAR COMPTE AL PLE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL SR. UNAI GERARDO PER NETEJA DELS EQUIPAMENTS
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GARRIGUELLA
6.- PUNTS URGENTS
7.- PRECS I PREGUNTES

 

Els regidors/es properament rebran informació sobre el programari utilitzat i l’enllaç de la reunió.

Adjunt trobareu el Decret d’Alcaldia convocant la Sessió: AQUÍ