Convocatòria de Ple Ordinari pel dilluns 16 de setembre de 2019

Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament pel dilluns 16 de setembre

Pel proper dilluns 16 de setembre es convoca una Sessió Ordinària de Ple a les 20:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Garriguella.

L’ordre del dia previst és el següent:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DEL 15 DE JULIOL DE 2019

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA

3.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRATIVA SRA. IVET BORRELL.

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT CORRESPONENT A LES ASSISTENCIES A COMISSIONS DE TREBALL DE L’EQUIP GOVERN MUNICIPAL

5.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020

6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER A LA DETERMINACIÓ DEL CARÀCTERT PLURIANUAL (2019-2020) DE LA INVERSIÓ CORRESPONENT A L’EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA CORRESPONENT A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA AL SR. MASSET

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE LA LLAR D’INFANTS

9.- ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CILMA (CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT) DEL QUAL FORMA PART L’AJUNTAMENT

10.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DEL PRÉSTEC PER AL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ CORRESPONENT A L’EDIFICI DE SERVEIS

11.- MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ, DEFENSA I CONEIXEMENT DELS DRETS CÍVILS I POLÍTICS ENTRE LA CIUTADANIA I EL TEIXIT ASSOCIATIU DEL MUNICIPI

12.- PRECS I PREGUNTES

 

I RECORDI! La sessió és pública i oberta a tothom, per tant hi esteu tots convidats a assistir-hi!

Pot consultar el decret d’alcaldia fent clic AQUÍ: Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament de Garriguella de 16 de setembre de 2019