Convocatòria de Ple Ordinari pel dilluns 15 de juliol a les 20:30h

Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament pel dilluns 15 de juliol

Pel proper dilluns 15 de juliol es convoca una Sessió Ordinària de Ple a les 20:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Garriguella.

L’ordre del dia previst és el següent:

1.- Aprovació de l’acta del Ple Extraordinari d’1 de juliol

2.- Donar compte al ple dels Decrets d’Alcaldia amb número de registre 2019DECR000082 al 2019DECR000091

3.- Donar compte del Decret de liquidació del Pressupost 2018

4.- Proposta d’aprovació definitiva del Compte General 2018

5.- Aprovació de l’expedient núm. 1/2019 de modificació de crèdit per a incorporació OPAS 2018

6.- Aprovació de l’expedient núm. 1/2019 d’incorporació de romanents de crèdit

7.- Aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 1/2019 per import de 24.228€

8.- Aprovació de desafecció de llibres de la Biblioteca fins al mes de juny de 2019

9.- Precs i preguntes

10.- Punts Urgents

RECORDI! La sessió és pública i oberta a tothom, per tant hi esteu tots convidats a assistir-hi!

Pot consultar el decret d’alcaldia fent clic AQUÍ: ORDRE DEL DIA PLE 15 DE JULIOL