Convocatòria de Ple Extraordinari pel dilluns 28 de desembre a les 19:00h

Convocatòria de Sessió Extraordinària Telemàtica

Pel dilluns 28 de desembre es convoca Sessió Extraordinària de Ple a les 19:00h de l’Ajuntament de Garriguella, en aquest cas de forma telemàtica, degut a la situació de la COVID-19.

L’ordre del dia consta de 5 punts previstos:

1.- DONAR PER ASSABENTAT AL PLE LA CONTRACTACIÓ DEL SR. JOSÉ ANTONIO PASCUAL
2.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA SRA. TERESA RISQUE HERNANDEZ DEL SEU CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
3.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2019
4.- PROPOSTA ACORD RETRUBUCIONS ALCALDIA
5.- PROPOSTA ACORD PER A DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT ADMINISTRATIU DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FÚTBOL MUNICIPAL
6.- PUNTS URGENTS
7.- PRECS I PREGUNTES

 

Els regidors/es properament rebran informació sobre el programari utilitzat i l’enllaç de la reunió.

Adjunt trobareu el Decret d’Alcaldia convocant la Sessió, juntament amb l’ordre del dia: AQUÍ