Convocatòria de Ple Extraordinari pel 2 de novembre

Sessió extraordinària de Ple per aprovar modificacions i noves Ordenances pel proper 2022

La Sessió es mantindrà en format presencial, a la Sala de Plens del Consistori a les 19:00h, sempre respectant les mesures contra la COVID-19 (mascareta i distància).

En la sessió en qüestió s’hi proposaran diferents assumptes, entre les quals destaca la modificació d’Ordenances Fiscals així com tres noves Ordenances, per a més informació aquí s’exposa l’ Ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020

2.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 2.2021

3.- PROPOSTA ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.2021

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2022

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA NOVA ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE GARRIGUELLA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA D’ÚS DEL SERVEI DE BÚSTIES

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESAFECCIÓ DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DE L’AGOST DE 2020, DE JULIOL DE 2021, D’AGOST DE 2021 I DEL SETEMBRE DE 2021

 

I recordeu que la sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi!