CONVOCATÒRIA DE PLE. 16 de juliol del 2018

El proper dilluns dia 16 de juliol a les 21:00h es celebrarà un PLE a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Hi haurà diversos punts a tractar dins de l’ordre del dia:

 

1-. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 21 DE MAIG DE 2018 I DE LES SESSIONS OLENÀRIES EXTRAORDINÀRIES DELS DIES 25 DE JUNY DE 2018 I 9 DE JULIOL DE 2018.

 

2-. INFORMACIÓ SOBRE ELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA.

3-. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’EQUIPAMENT DE SERVEIS I D’ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS I RECREATIVES.

4-. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL “NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. FINCA CAN TROBAT”

5-. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.7 (SERVEIS DE CLAVAGUERAM I AIGUA)

6-. PUNTS URGENTS

7-. PRECS I PREGUNTES

RECORDAR que qui estigui interessat en els punts que es tractaran en el Ple, està convidat a la seva assistència. És obert a tothom.

Per més informació, feu clic aquí.