Contractació d’un tècnic educador per a la Llar d’Infants

Des de l’Ajuntament de Garriguella necessitem un tècnic educador per a la Llar d’Infants Arrels.

Les funcions bàsiques objecte de la convocatòria de selecció són:

 • Reforç a les aules.
 • Atenció directa als infants.
 • Organització de l’ambient d’aprenentatge.
 • Elaborar materials didàctics i de suport.
 • Atenció directa a les famílies en relació als infants que se li assigni.
 • El compliment de les instruccions facilitades per la directora.
 • I totes aquelles que siguin necessàries per a la millor atenció, cura i educació als infants.

 

Les característiques del lloc de treball són les següents:

 • Categoria: C1 – Tècnica Educadora
 • Horari: Parcial de 9:00 a 13:00
 • Durada: 6 mesos
 • Sou base: 391,73€
 • Complement destí: 190,38€
 • Complement específic: 70,69€
 • Retribució bruta: 652,82€
 • Incorporació al 2 de gener de 2019

 

Per entrar en el procés de selecció cal presentar:

 • Currículum
 • DNI
 • Titulació: Títol de magisteri especialista en educació infantil o del tècnic superior en educació infantil, o bé de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.
 • Certificació negativa de delictes de naturalesa sexual.

 

El termini de presentació de la informació requerida és el 17 de desembre de 2018. I cal enviar-ho a: info@garriguella.cat.