COMUNICAT de l’Ajuntament sobre posicionament de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en relació al Pla d’implantació d’un càmping al municipi

Des de l’Ajuntament de Garriguella, respectem profundament la decisió presa per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i la Comissió d’Urbanisme de les comarques gironines en relació al Pla Especial Urbanístic que preveia la implantació d’un càmping al municipi. Entenem que és la Generalitat l’administració competent per determinar si un projecte d’aquestes dimensions és efectivament adequat per al poble, des del punt de vista de la sostenibilitat del territori, tant a nivell municipal com supramunicipal. Veiem molt positiva la decisió de voler redactar un nou Pla Director Territorial d’abast català que reguli la implementació de grans càmpings arreu del país, ja que aquesta eina ajudarà encara més als ajuntaments petits a determinar, ja en una primera instància quan el tràmit administratiu comença al registre municipal, la viabilitat d’aquestes iniciatives privades. 

L’Ajuntament vol precisar que, durant aquests mesos, s’ha tramitat l’expedient i enviat a la Generalitat per a la seva declaració ambiental estratègica d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental i reconeix que, en els últims mesos, el projecte havia generat massa dubtes entre els veïns i veïnes de Garriguella i també dels municipis de l’entorn. Per tant, la decisió de la Generalitat, permetrà donar-se temps perquè tots els agents del municipi i la comarca s’asseguin per repensar i consensuar, conjuntament, el futur del poble i del territori. 

Garriguella, 11 de maig de 2018