Cobertura dels serveis essencials del Registre Civil del Jutjat de Pau

Informació important relativa al Registre Civil del Jutjat de Pau de Garriguella

Per serveis essencials del Registre Civil: llicències d’enterrament, matrimonis in articulo mortis, i naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció).

          De 9 a 14 h, truqueu al telèfon: 972.53.00.93, o bé, al  661.01.86.80 (Pili).

 

Fora d’aquest horari, truqueu a:

  • Jutjat de Guàrdia de Figueres. Telèfon: 972.94.35.30
  • Deganat del Partit Judicial (Figueres). Telèfon: 972.94.35.40

 

0001 (7)