BAN D’ALCALDIA: Neteja de Finques i Franges

Donat l’alt risc d’incendis forestals, cal extremar les mesures de seguretat per a prevenir-los, i per aquest motiu: 

FAIG SABER, 

Que els propietaris de terrenys o parcel·les urbanes del municipi tenen l’obligació de mantenir-los nets de vegetació seca, massa arbòria, arbustos i matolls. 

Així mateix, els propietaris de terrenys rústics que estiguin a la franja de seguretat de 25 metres a tocar a la zona urbana i de masies aïllades, tenen aquest mateix deure. 

En cas d’incompliment i d’acord amb el que preveu la legislació vigent, l’Ajuntament procedirà a la neteja i desbrossament de les finques, amb el benentès que la despesa ocasionada serà a càrrec dels propietaris aplicant un preu/hora de 40 €, sense perjudici de la sanció que correspongui aplicar. 

La Generalitat prohibeix fer foc en els mesos d’estiu; per tant, s’insta als propietaris a utilitzar la maquinària adequada i no cremar els rostolls per tal de deixar les parcel·les netes. 

L’Ajuntament demana la vostra col·laboració en un tema tan important per al municipi, com és la prevenció d’incendis. 

El que es fa públic per a general coneixement a Garriguella a 18 maig del 2017. 

L’ALCALDESSA, 
Isabel Teixidor Damm 


Podeu descarregar el BAN fent clic AQUÍ