A l’Ajuntament de Garriguella substituïm els herbicides convencionals per un d’ecològic

Sabeu què és el GLIFOSAT?
És l’herbicida més utilitzat en tot el món i que actualment ha estat classificat com a “possible cancerigen” per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El relacionen amb nombrosos alguns efectes sobre la salut humana, una progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis aquàtics, sobre la fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar.

Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Garriguella s’ha acordat abandonar immediatament l’ús d’herbicides que continguin Gilosofat. Començarem a treballar amb FITOSANITARIS ECOLÒGICS, que comprarem a l’empresa BIOEMPE.

L’empresa ens ofereix el seu producte BIOEMPE 20º, un vinagre d’alcohol de cereals concentrat per ús agrícola, reconegut per la UE. Aconsegueix els mateixos efectes que un herbicida de contacte, més ràpid, contra tot tipus d’herbes, més segur, ecològic, biodegradable i econòmic.

A més, també ho recomanen per altres usos com:

  • Neteja dels sistemes d’irrigació, descalcificant els conductes de goteig
  • Desincrustant de precipitacions calcàries en el sistema de goteig
  • Gràcies al seu contingut baix en PH, facilita l’assimilació dels nutrients (Ferro, Magnesi, entre d’altres)
  • Cura i preveu la clorosis fèrrica.
  • Cura i preveu totes les malalties produïdes per fongs que debiliten el creixement de les arrels, afavorint el desenvolupament radicular.
  • Funciona com a desinfectant del sòl i substrat, es un bactericida i fungicida natural
  • Actua com a repel·lent de conills

Si ho voleu provar a casa, l’Ajuntament us donarà una mostra del producte. Només heu de venir a les oficines de l’Ajuntament.