NOTA DE PREMSA

Garriguella tindrà un nou equipament de serveis municipals i activitats socioculturals i recreatives

  • L’edifici, ara en fase de licitació, serà un espai per a realitzar-hi tallers i activitats ciutadanes a més de magatzem municipal i espai per a la Brigada Municipal.
  • És previst que les obres, amb un cost inicial abans de la licitació de 393.223,67 euros, s’iniciïn a principis de 2019 i són finançades per dos antics PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de la Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya) que s’han reactivat en els últims mesos així com amb fons propis de l’Ajuntament.
  • El projecte, signat per l’arquitecte Dani Abad Riera, busca d’una banda, la funcionalitat pel que fa als diferents espais i, de l’altra, respectar -amb la incorporació de panells que faran la funció de sòcol i tancament dels diferents patis de l’edifici i que seran de diferents tonalitats de verds i marró- el cromatisme del paisatge de la Serra de l’Albera (el cep i
    l’olivera).

 Façana C. Pirineus

Garriguella, 23 d’octubre de 2018

L’Ajuntament de Garriguella ha posat a licitació la construcció d’un equipament de serveis municipals i activitats socioculturals i recreatives, aprovat definitivament pel Ple municipal, el passat estiu. El període per a presentar ofertes al Perfil del Contractant del lloc web institucional (www.garriguella.cat) acaba el pròxim 2 de novembre i es tramitarà mitjançant licitació electrònica i sobre digital (e-Licitació) la primera setmana del mes que ve, amb un preu de sortida abans de l’adjudicació de 393.223,67 euros.

És previst que les obres s’iniciïn a principis de 2019 i són finançades per dos antics PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de la Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya) que s’han reactivat en els últims mesos així com amb fons propis de l’Ajuntament. Concretament, les dues subvencions (datades en els quadriennis 2008-2012 i 2013-2017) aportaran 170.000 euros al projecte; la resta, seran fons propis del consistori (127.000 euros) i un préstec bancari (97.500 euros), que es rebaixarà segons el preu final de l’adjudicació de l’obra.

Com serà el nou equipament? Un espai per a tallers i activitats i un altre per a Magatzem Municipal

El projecte contempla que l’equipament públic sigui destinat a l’ús d’edifici de serveis i d’activitats socioculturals i recreatives i se situarà al Carrer Pirineus del sector SUD-1, situat perpendicularment a la carretera de Rabós.

La finca és propietat de l’Ajuntament de Garriguella provinent de les cessions obtingudes pel desenvolupament del Pla parcial SDU-1. Té, per tant, la classificació de sòl urbà i ve definit per un entorn residencial de baixa densitat, espais lliures i a la franja de la carretera una combinació d’edificació de predomini residencial amb la presència d’alguna edificació singular com la cooperativa agrícola.

La parcel·la té una superfície de 885 m² on es disposarà una nau amb una dimensió de 34,04 x 10 metres i una superfície de 340,04 m², en planta primera també es construirà un entresolat amb una superfície de 190,09 m². Els espais lliures de la parcel·la esdevindran patis integrats funcionalment als usos.

El projecte pretén donar resposta funcional a la necessitat de l’Ajuntament de Garriguella de disposar d’un equipament públic, per a destinar-lo a taller-magatzem i pati per a la brigada municipal, i un espai d’aula-taller pensat per a un ús col·lectiu i flexible que es pugui adaptar a diversos tipus d’activitats socioculturals i recreatives.

Els dos espais (Tallers i Activitats / Magatzem municipal) seran degudament diferenciats i podran funcionar de manera simultània o en horaris separats.

Els colors del paisatge de l’Albera: la Vinya i l’Olivera

La volumetria de la nau es planteja com un cos net i auster que llisca sobre un sòcol de color que juga amb el cromatisme del paisatge. Aquest sòcol fa la funció de façana de planta baixa de l’edifici i de tanca dels patis. Els panells del sòcol es disposen en una composició aleatòria de 3 mòduls de 50, 100 i 150 cm d’amplada i 300 cm d’alçada col·locats de manera successiva deixant escletxes de 30 i 50 cm, que seran les obertures en planta baixa de l’edifici. A sobre es configura la volumetria de la nau amb panell de formigó natural amb una composició vertical de juntes en correspondència amb la modulació dels panells pintats inferiors.

La coberta de l’edificació es realitza amb sistema industrialitzat de panell de xapa metàl·lica amb aïllament i una claraboia central que permetrà il·luminar el magatzem de la brigada i l’entresolat o golfes.

Els espais interiors s’organitzaran en planta baixa amb: accés-vestíbul, aula-taller, despatx, 2 serveis, vestidor, pas, taller-magatzem. A la planta primera únicament l’ús d’entresolat destinat a emmagatzematge i vinculat a l’espai de la brigada.

S’accedirà a l’espai d’activitats des de la zona verda municipal pel pati situat a nord, aquest pati es relacionarà amb el vestíbul i l’aula taller possibilitant una agradable relació entre interior i exterior. L’aula taller mitjançant panells mòbils podrà sumar, si s’escau, l’espai del vestíbul d’accés. Per la qual cosa, podrà adaptar la seva dimensió a les necessitats de les diferents activitats que es desenvolupin.

Per altra banda a la zona sud en direcció a la carretera se situa el pati de servei de la brigada, necessari pels vehicles i les tasques de manteniment. Al magatzem de la brigada s’hi té accés independent des del pati i des d’una porta per a vehicles en façana.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Ajuntament de Garriguella 972530093

Isabel Teixidor Damm, Alcaldessa, 651343651

Pdf