LIQUIDACIONS TAXA CEMENTIRI ENDARRERIDES

TAXA CEMENTIRI ENDARRERIDES

 

L’ajuntament de Garriguella informa que durant el mes de febrer rebreu les notificacions corresponents per tal de realitzar la liquidació de la taxa dels nínxols del cementiri pendents dels 3 exercicis anteriors al 2020.

 

El cobrament d’aquestes taxes s’executaran exclusivament a aquelles persones que no van realitzar el pagament degudament en el termini corresponent.

 

Totes les taxes, amb import igual o superior a 90 euros es podran fraccionar. Una vegada realitzat el primer pagament es podrà sol·licitar la domiciliarització de la resta de rebuts, si així es desitja. El pagament s’haurà de realitzar al banc o bé a l’oficina de la Xarxa local de tributs de Figueres, al Carrer Nou número 48, baixos. Aquest tràmit es pot fer de dilluns a divendres, de nou del matí a dues del migdia.

 

Pel que fa a les respectives taxes del cicle econòmic 2020, es liquidaran a partir del setembre del mateix any.

 

xaloc