Junta de Govern Local

Sra. ISABEL TEIXIDOR I DAMM (JxG-AM)

Alcaldessa
Àrees de Governació, Urbanisme, Interior, Personal i Sanitat, Hisenda.
Compartida les àrees de Joventut i Ensenyament amb la Regidora Sra. Montse Coll i Teixidor; recollida d’Escombraries amb el Regidor Sr. Ferran Coronado i Mataix; Cultura amb la Regidora Sra. Antonia Jiménez Valenzuela.
Representant a la Mancomunitat d’Aigua Garriguella-Vilagüiga-Pau-Pedret i Marçà i Palau Saverdera.
Representant al Consell Escolar
alcaldia@garriguella.cat

 

Sra. MONTSERRAT COLL I TEIXIDOR (JxG-AM)
1r. Tinent d’Alcalde
Àrees de Tresoreria, Benestar Social, Familia i Sanitat, Joventut i Ensenyament.
benestarsocial@garriguella.cat

 

Sr. ERNEST PADERN I POU (JxG-AM)
Àrees de Cultura, Festes i Fires
culturaifestes@gmail.com

 

Sr. FERRAN CORONADO I MATAIX (JxG-AM)
Àrees d’Esports i Medi Ambient. Aquesta àrea compren: Caça, Prevenció d’Incendis Forestals, Camins Minicipals, Recollida d’Escombraries, Cementiri I Deixalleria.
Representant al Coto de Caça
Representant a REGAVI
mediambient@garriguella.cat

 

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis