Junta de Govern Local

Què és i per qui està formada la Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està format per un número determinat de regidors i regidores, als quals l’Alcaldessa ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten al poble i a les persones que hi viuen.

 

Quines són les seves competències?

La funció de la Junta de Govern Local és donar suport a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.Les seves reunions ordinàries tenen lloc el dilluns a la tarda, cada dos setmanes.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL · GARRIGUELLA

Sra. Isabel Teixidor Damm, Alcaldessa

Sra. Montserrat Coll Teixidor, primera Tinenta de l’Alcaldessa

Sra. Teresa Risque Hernández

Sra. Montse Garcia Rosa