Programa “Garantia Juvenil”

apuntatt-a-la-garantia-juvenil

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’Estratègia de “Emprendimiento Joven” que va ser aprobada al febrer de 2013 per el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Així doncs, la seva finalitat és que els joves que tenen entre 16 i 29 anys puguin accedir al món laboral, ja sigui accedint a una oferta de feina, fent pràctiques en empresa o participant en una acció formativa.

 

thumb_1404822279_OJ_AltEmporda_514_0-300x75

 

Per inscriure’t has d’anar al Punt Jove que tinguis més a prop, o bé, anar a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. En el moment de la inscripció t’oferiran un servei d’atenció personalitzada fent una valoració de la situació en la que et trobes i què cal fer per tal d’aconseguir aquella feina que tant t’agrada.

 

Si estas interessat en participar en el programa i vols més informació pots:

 1. Trucar al 972.67.37.28
 2. Escriure un correu a maguilar@altemporda.cat
 3. Visitar la pàgina de Facebook, fent clic aquí.
 4. Visitar la pàgina de la Generalitat.

 

logotip color 2 linees                  soc_2l

 

1280px-Logotipo_del_Ministerio_de_Educación_y_Formación_Profesional_svg        Logotipo_de_la_Generalitat_de_Catalunya_svg

 

Logo-Gencat-IOJ_webGJ

 

Logo%20EEEJ%20Garantia%20Juvenil-es-header

Qui s'en pot beneficiar?

Podran beneficiar-se tots aquells joves que compleixin els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formin part de l’Acord Econòmic Europeu o Suiza que es trobin a Espanya en exercici de lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori espanyol que l’habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol localitat dels territori nacional espanyol.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, Els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa d’atur d’aquest col·lectiu sigui igual o superior al 20%, segons l’Enquesta de Població Activa corresponents a l’últim trimestre de l’any.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expresa de tenir interés en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es portin a terme en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants de feina serà suficient la seva inscripció ens les serveis públics de treball.

Enllaços d'interès

. Àrea de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Hi trobaràs tota l’actualitat sobre nous programes, premis de Joventut, beques i ajuts sobre la joventut i altres publicacions de gran interès.

Pots accedir-hi fent clic aquí.

. Àrea JOVE.CAT de la Generalitat de Catalunya

Podràs accedit a l’actualitat sobre tota l’actualitat i a l’agenda d’activitats per a joves.

Els pots visitar al seu web, a Facebook o a la seva pàgina de Twitter on constantment hi publiquen les ofertes de feina i altres enllaços d’interès.

. Xarxa de JOVES.NET

Pàgina plena de contingut dirigit a la població jove.

Pots accedir-hi aquí.

. Oficina Jove de l’Alt Empordà del Consell Comarcal

Tota l’actualitat sobre activitats pel jovent. Pots donar un cop d’ull al seu web i enterar-te de totes les novetats!

. SOC – Servei Ocupació de Catalunya

Ofertes de feina i ofertes formatives i subvencions. Aquí teniu el seu web.

Oferta d'una plaça d'Administratiu/va del programa Garantia Juvenil 2019

Enfocat a joves amb cicle formatiu o grau universitari

Titulació requerida:

 • Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques, Econòmiques, Dret, ADE o similars
 • CFGS de l’àmbit administratiu i les finances

Requisits importants:

 • Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil (vigent).
 • Estar en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals.

Les sol·licituds es podran presentar a través del registre telemàtic e-TRAM amb un termini de presentació fins el dia 9 d’octubre de 2019. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà una relació d’aspirants admesos i exclosos.

El procediment de selecció de la convocatòria és la de concurs:

 • Primer exercici – Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana (45 minuts), excepte els aspirants que acreditin documentalment la possessió del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de català.
 • Segon exercici – Per els candidats que no disposin de nacionalitat espanyola es farà una valoració dels coneixements de la llengua espanyola (45 minuts)
 • Tercer exercici – Entrevista curricular on es valorarà:
  • Formació específica
  • Aptituds competencials
  • La claredat de l’exposició
  • Altres valors

S’iniciarà la relació laboral el dia 31 d’octubre de 2019

Per més informació sobre les bases feu clic AQUÍ.

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DISPONIBLE AQUÍ!

0001 (10)