Pla Local de Joventut

En Sessió Plenària de 9 de novembre de 2020 s’aprovà el Ple Local de Joventut de Garriguella 2020-2023, adjunt:  Pla Local de Joventut de Garriguella