Relació llocs de treball

PLANTILLA DE PERSONAL

EXERCICI 2018

 

La relació de llocs de treball és un instrument tècnic que permet fer una orientació del personal segons quines siguin les necessitats dels serveis i estableix quins són els requisits necessaris per a dur a terme les tasques d’un lloc determinat de treball.

S’inclouen tots els llocs de treball de funcionaris i laborals.

Per consultar l’Anunci de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal fes clic aquí.

rlt 2

Fitxa descriptiva del lloc de treball