Relació llocs de treball

PLANTILLA DE PERSONAL

EXERCICI 2020

 

La relació de llocs de treball és un instrument tècnic que permet fer una orientació del personal segons quines siguin les necessitats dels serveis i estableix quins són els requisits necessaris per a dur a terme les tasques d’un lloc determinat de treball.

S’inclouen tots els llocs de treball de funcionaris i laborals.

Per consultar l’Anunci de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal fes clic AQUÍ.

 

FUNCIONARIS
 
Funcionari d’Habilitació Estatal: Secretari-Interventor
 

Subgrup A1

 

CD.30

 

1 plaça

 

Acumulació

Funcionaris:

Tècnic/ Adjunt Secretaria

 

Subgrup A1

 

CD.26

 

1 plaça

 

Interí

LABORALS
 
 
 
 
Tècnic mig econòmic laboral
Subgrup A2
CD.25
1 plaça
Interina
Aux. Administratiu/iva
Subgrup C2
CD.18
1 plaça
Interina
Aux. Biblioteca (jornada reduïda)
Subgrup C1
CD.22
1 plaça
Interina
Tècnic Educ. Llar Infants
Subgrup C1
CD.16
1 plaça
Interina
Tècnic Educ. Llar Infants
Subgrup C1
CD.16
1 plaça
Interina
Tècnic Educ. Llar Infants/ Directora
Subgrup C1
CD.18
1 plaça
Interina
Peó Brigada Obres
Subgrup AP
CD.14
1 plaça
Vacant
Peó Brigada Obres
Subgrup AP
CD.14
1 plaça
Interí
Cap Brigada Obres
Subgrup C2
CD.18
1 plaça
Interí
Netejadora/Brigada
Subgrup AP
CD.12
1 plaça
Interí
Netejadora (jornada reduïda)
Subgrup AP
CD.12
1 plaça
Interí
Netejadora/Agutzil
Subgrup AP
CD.14
1 plaça
Interí

Fitxa descriptiva del lloc de treball