Període mig de pagament

PMP

 

  • Període mig de pagament del Segon Trimestre del 2018 – 25,68 dies

  • Període mig de pagament del Tercer Trimestre del 2018 – 17,93 dies