Inventari General Municipal

En data 1 de juny de 2020 el Ple d’aquest Corporació aprovà en sessió ordinària l’Inventari General Municipal 2020, disponible en l’enllaç següent: