Calendari Fiscal

CALENDARI FISCAL PEL PAGAMENT VOLUNTARI:

CALENDARI FISCAL PEL PAGAMENT DOMICILIAT:

Per aquelles persones que tinguin domiciliat el pagament dels impostos i taxes:

IAE: 1 d’octubre

IBIR (fraccionat): 1 de juliol i 1 d’octubre

IBIU (fraccionat): 1 de juliol i 1 d’octubre

IVTM: 15 d’abril

TAXCEM: 1 de octubre

TAXVIV: 15 de maig

Atenció: si voleu domiciliar feu arribar a l’Ajuntament la següent Sol·licitud de domiciliació bancària omplerta (IMPORTANT: si la sol·liciteu aquest 2021 es farà efectiva pel 2022).

PAGAMENT NO DOMICILIAT:

  1. Utilitzant el tríptic/rebut que es va distribuir a l’inici del període de pagament (La data d’inici i final de voluntària és la referida al calendari fiscal inicial) al banc personal
  2. Sol·licitant una carta de pagament al CAU (Centre Atenció a l’Usuari) trucant al 972 900 251 o via correu electrònic cau@xalocgirona.cat.

Per a més informació:

XALOC: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=77

O bé, contacteu directament amb l’Ajuntament de Garriguella: